27 mars 2006

Konkurrentene svetter...


I anledning første trening ble vi observert av våre konkurrenter. Noen ringte og ba oss dra på land igjen, mens andre prøvde å henstille til vår samvittighet. Under følger en e-post fra en liten båt som går under navnet "Nattkjolen" på bakgrunn av sin vakre, om enn litt falmet, pastellfarge.

Misbruk av naturressurser..
Det er med stor forundring og skuffelse jeg kan meddele Dem om at De har blitt
observert på Moldes fjord iført full seilføring.

Dette strider mot all fornuft og vanlige konkurranseregler, da uvettig seilføring er
sesongbetont og en sosialt akseptert fritidssyssel kun i de varme årstidene.

Da søknad om tidlig start ikke er mottatt eller under noen omstendigheter kan sees å være utarbeidet, ber vi Dem omgående stanse denne galskapen.

Dersom entusiasme og seilerglede ikke stanser umiddelbart, ser jeg meg nødt til å ta
denne saken videre med de følger dette kan pådra mannskapet ombord på No Water.

Skulle det være spørsmål av noen art, vennligst ta kontakt med undertegnende.


Av hensyn til senere sportslige sammenstøt vil avsenders navn ikke publiseres av oss på NoWater.

Ingen kommentarer: